Palvelut

Ensinnä tarvitset  tietämystä ja ymmärrystä tavoitteistasi ja toiveistasi. Jos tarkoituksesi on rakentaa talo  tai hankkia asunto, sitten tietenkin, sinun täytyy huolellisesti harkiten valita pääurakoitsija, koska ammattitaito ja taidot asianmukaisesti ja viipymättä vastata uusiin haasteisiin sekä kyky  hallita teknisiä prosesseja ja olla vuorovaikutuksessa kaikkiin rakentamisessa  osallistuviin alihankkijoihin,  määrittelee tuloksen laadun ja työn aikataulussa pysymisen.

Meidän toimintaperiaatteissa ovat aina ensimmäisellä paikalla asiakkaan edut ja tavoitteet. Meille ei ole tärkeä omien tavoitteiden palveleminen, koska ymmärrämme, että meidän täytyy luoda sinulle "unelma talo" korkeimman tason turvallisuudella ja mukavuudella.

Kaikki työt asiakkaan tutustumisesta avainten luovuttamiseen olemme jakaneet 5 osaan:

Algoritmien kehittäminen ja hyväksyminen tekniikalle ja kodin viihde-elektroniikalle

Ensimmäinen tapaaminen. Tarpeiden tunnistaminen. Ratkaisujen ehdottaminen

 Ensitapaamisella on tehtävämme tutustua asiakkaan elämäntyyliin (tarkemmin se, miten hän käyttää kotia hyväkseen). Tietojen kerääminen: kuinka iso on perhe, mitkä ovat painopisteet, mitä toivoo jokainen perheenjäsen ja paljon muuta. Mitä tarkemmin ymmärrämme asukkaiden tarpeet, sitä nopeammin ja tehokkaammin voimme tarjota asiakkaille räätälöityjä visioita järjestelmästä. Jos haluat käsitellä yleisrakennuksellisia kysymyksiä,  lähetämme asiantuntijamme  työmaalle.

 Muutosehdotukset
Asiakkaan toivomukset ja häneltä hankitut tiedot, talon analyysi ovat monipuolisen ehdotuksemme pohjana.
Näin varmistetaan, että asiakas voi olla täysin perehtynyt  eri vaihtoehtojen tai muiden päätöksien arvioituihin kustannuksiin. Ei kaikki suositut ja teknisesti mielenkiintoiset ratkaisut nykyaikaisen asumisen rakentamisessa eivät ole asiakkaillemme tuttuja. Siksi pidämme kohtuullisena tutkimuksessa arvioiden mukaan esittää joitakin tarpeettomilta tuntuvia ominaisuuksia, jotka tulevissa keskusteluissa voidaan optimoida.

Jokaisessa jaksossa on yksityiskohtainen talousarvion kerronta (valaistuksen ohjaus, ilmanvaihto, kulunvalvonta, kotiteatteri, jne.) jossa kaikki toiminnot on kuvattu   erittäin yksinkertaisti ja ymmärrettävällä kielellä.

Anturien sijainnin arviointi. Korjaukset
Seuraava askel anturien sijainnin arvioinnin jälkeen – päätösten teko, korjaukset, missä ylimääräiset pisteet poistetaan ja jäävät vain tarvittavat toiminnot kaikkiin asunnon järjestelmiin..
Tarkoitus – jätetään vain tarpeelliset ja hinnalta sopivat ratkaisut.  Hyväksyttyjen päätösten mukaan luomme tarkennetun laitteiden ja työn arvion, ottaen huomioon myös sen, että tämäkin arvio on vielä alustava, koska lopullisen ja tarkan sopimuksen, työn ja materiaalien hinnat voi esittää vasta  kaikki osastojen suunnittelulaskelmien valmistumisen jälkeen (sähkö- ja pienjänniteverkko, ilmanvaihto jne).

Jopa tässä arviossa esitetään  tilaajalle  kaikkien teknisten ja ajanvietto järjestelmien ja laitteiden suunnittelukustannukset, mistä on poistettu kaikki ylimääräinen ja mistä ei ole asiakkaan kanssa sovittu. Nyt on mahdollista arvioida koko hankkeen talousarvio.    

Tässä vaiheessa voit aloittaa keskustelut laitteiden ja työsuorituksen alennuksista. Yhtä tärkeä on  huomioita, että laitteiston ja yleisrakennustöiden lopullinen hinta voi muuttua. Siihen tapaukseen on sopimuksessamme kohta, mikä ohjailee hintojen tarkkailua ja päivittää   laitteiden  hinnat maksuhetkellä .

Suunnittelusopimuksen allekirjoittaminen, laitehankinta ja urakkaosuus.

Lopullinen laitteiden, materiaalien ja työosuuden arvioinnin ja suunnittelulaskelmien hyväksyminen. 

Suunnittelusopimuksen allekirjoittaminen
Laitteet toiminnoista   ja työn edistymisestä  on sovittu. Hintahaarukka on kiinteä. Voi aloittaa teknisen tiedoston luomisen  kaikkien järjestelmien suunnittelua verten. Ennen työn aloittamista, maksetaan 50% ennakkoa, loput silloin kun suunnittelutyöt on päättynyt ja asiakirjat allekirjoitettu.

Suunnittelun työselvityksen laatiminen
Asiantuntevasti ja tarkasti määrätyt tehtävät on jo puolet tuloksesta, joten ennen suunnittelutyön aloittamista on välttämätön tehdä Tekninen työselvitys suunnitteluun, missä helposti ymmärrettävällä kielellä  kuvataan objektin kunkin huoneen toimivuus ja kaikki sinne  asennettavat tekniset ja viihdejärjestelmät. Lukiessa tätä jokaisen huoneen ominaisuuksien ja laitteiden toiminnan kuvausta, asiakas voi täysimääräisesti tarkistaa, onko kaikki hänelle sopiva ja että kaikki hänen toiveensa olisivat otettu huomioon. Jos jotain puuttuu, lisätään se laskelmiin.

Hanketta edeltävät valmistelut
Kun asiakas on Teknisen Työselvityksen hyväksynyt ja allekirjoittanut, aloitamme suunnitteluun tarvittavien teknisten tietojen keräilyn.  Tämän vaiheen kesto  riippuu suoranaisesti siitä, kuinka hyvin  on työt yhdistetty rakennussuunnitteluun ja miten nopeasti asiakas pystyy tekemään päätöksiä.  Sähköprojektin tekijällä on oltava selvä käsitys talon valaistuksesta ja sen lisäksi olisi toivottava, että asennettavista laitteistakin olisivat tarkat mallit saatavissa.

Suunniteltaessa sähkökuormituksen  taulukkoa, missä käytämme  kuluttajien kertoimia, törmäämme usein siihen, että  jännitekapasiteettia ei riitä. Siksi   järjestelmän työn laadukkaan työn takaamiseksi kaikissa olosuhteissa täytyy jopa suunnitteluvaiheessa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kaikista laitteista  on  jo suunnitteluvaiheessa asiakkaan hyväksymä tarkka luettelo kaikista   laitteiden malleista , lampuista ja valaisimista.  Yhtä tärkeä on  myös  selvittää niiden sijainti tilassa. Luettelo tällaisista vaatimuksista on aika iso, mutta niiden toteuttamisesta riippuu suunnitteluprojektin laatu  ja  työn tulos.

Kun tarvittavat tiedot on kerätty,  alkaa todellinen hankkeen kaikkien pakollisten yksityiskohtien  kehittäminen. Kaikki projektit koordinoidaan kaikissa sidosryhmissä ja  siihen vaaditaan myös asiakkaan hyväksymys.    

Laitteiden, materiaalit, työvoiman lopullisen arvion valmistelu.
Projekti on vastaanotettu. Asiakkaan kanssa sovitaan lopullinen versio laitteistosta, materiaaleista, työn eri jaksoista. Sovitaan hinnasta ja kootaan asiakirjojen paketti, josta tulee allekirjoitettavan asennus- ja hankinta sopimuksen osa.

Asennus- ja laitteiden hankinta sopimuksen allekirjoittaminen   

Sopimuksessa on esitetty jokaisen projektissa osallistujan velvollisuudet aiemmin hyväksyttyjen eritelmien mukaan.

 Sopimus sisältää:
1. Sopimusosa
2. Sopimuksen lisä №1 «Järjestelmän laitteiden erittely».
3. Sopimuksen lisä №2 «Materiaalien erittely».
4. Sopimuksen lisä №3 «Työosien erittely».
5. Sopimuksen lisä №4 « Töiden suorittamisen aikataulu, välitavoitteet, järjestys ja maksun määrä ",           " materiaalien, laitteiden  tarjonnan ehdot, maksun määrä ja maksutapa ».
6. Lisä Sopimuksen lisälle “Takuuvelvollisuudet” 
7,8,9. Mahdolliset Sopimuksen täydennykset

Kohteen viestintäverkkojen rakentaminen
Viestintäverkkojen rakennustöiden kaava
Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen aloitetaan viestintäverkon rakentaminen

Insinööriverkkojen materiaalien osto
Tarpeen mukaan kytketään muutamat insinööriverkot väliaikaisina, varmistaakseen töissä tarvittavat yhteydet. (Väliaikainen valaistus, vesijohto, viemäristö, lämmitys).
Sisäisten insinööriverkkojen rakentaminen.
Ennen viimeistelyn aloittamista testataan kaikki verkot, niiden eheys ja projektinmukaisuus.

(kaapeliverkot, vesijohto, ilmastoinnin koekäyttö, jne).

 Testin päätteeksi laaditaan päätös kaikkien piilotettujen verkkojen toiminnasta, jotka rakennustöiden aikana joutuvat muuratuiksi.

 Verkkojen asennuksen jälkeen järjestetään kaikkien piilotettujen verkkojen jatkuva tekijävalvonta .

 Laitteiston asennus

 Asennustöiden suunnitelma

 Rakennustöiden edetessä aloitetaan laitteiston asennuksella. On tärkeä muistaa, että laitteiden asennuksella voi aloitta silloin, kun työmaalla ovat kaikki pölyiset viimeistelyt ja ensimmäinen siivous lopetettu.

 Laitteiden asennuksen jälkeen aloitetaan yleinen viritys ja ohjelmointi.

 Valmistautuminen järjestelmien luovutukseen, vastaanotto asiakirjojen allekirjoittaminen. Loppulaskelmat .Teknisen huollon sopimuksen allekirjoittaminen.

 Kaikkien järjestelmien testaus.

 Laitteiden virityksen ja ohjelmoinnin jälkeen alkaa kaikkien järjestelmien testausvaihe. Siinä vaiheessa laaditaan myös kaikkien asennettujen järjestelmien  toimintoasiakirjat.

Objektin luovutus

 Objektin luovutuksen aikana esitellään asiakkaalle kaikkia järjestelmiä kaikissa toiminnoissa, jotka ovat kuvattu Teknisessä työtehtävässä.

Töiden päätyttyä laaditaan kaikkien järjestelmien hyväksymisasiakirjat ja käyttöluvat.

 Kuuden kuukauden aikana yllä mainitun asiakirjan allekirjoittamisen päivästä asiakkaan niin halutessa suoritetaan ilmainen asennettujen laitteiden hienosäätö.

Loppulaskelmat

 Valmistuneen objektin  tarkastamisen jälkeen arvioidaan työn vastaavuus projektin dokumentaatioon on suoritetaan lopullinen maksu. Asiakkaalle luovutetaan venäjänkieliset käyttöohjeet ja asiakirjat, jossa löytyvät myös yhtiön huolto- ja palvelupuhelimet ja kohteelle määritettyjen huoltohenkilöiden nimet.

 Teknisen huollon sopimuksen allekirjoittaminen

(Valinnainen)

Kohteen asiakkaalle luovuttamisen jälkeen yhtiö tarjoaa solmittavaksi asennettujen järjestelmien huoltoa sopimusta.

Want to work with us? Email us or visit us. (ENG)

About us

Lorem ipsum dolor sit amet elit, consectetur adipiscing. Vestibulum luctus ipsum id quam euismod a malesuada sapien euismot. Vesti bulum ultricies elementum interdum.

© 2015 Fibaro

Contact

Latest news

Lorem ipsum dolor sit amet elit, consectetur adipiscing. Vestibulum luctus ipsum id quam euismod a malesuada sapien euismot. Vesti bulum ultricies elementum interdum.

Lorem ipsum dolor sit amet elit, consectetur adipiscing. Vestibulum luctus ipsum id quam euismod a malesuada sapien euismot. Vesti bulum ultricies elementum interdum.

Lorem ipsum dolor sit amet elit, consectetur adipiscing. Vestibulum luctus ipsum id quam euismod a malesuada sapien euismot. Vesti bulum ultricies elementum interdum.